Пелетна горелка Ерато GP25, GP32 - II генерация

Пелетна горелка GP 20+

Промоция до 31.10.2014 г. или до изчерпване на количествата
GP 25 II генерация цена 1530 лв с ДДС, GP 32 II генерация цена 1800 лв. с ДДС

ГОРЕЛКАТА ЕРАТО GP 25 и 32 - II ГЕНЕРАЦИЯ мощност до 30 kW е предназначена за изгаряне на пелети от дървесина (6-8mm) и костилки от плодове (от череши например). Може да бъде монтирана на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес.

Предимства

- висока ефективност
- горелката е предназначена да оползотворява биомаса, което я прави екологично чиста и не допринася за замърсяване на околната среда
- възможност за монтиране на вече инсталиране котли (преминаване от друг вид гориво към пелети)
- горелката е снабдена със система за автоматично разпалване на горивото
- автоматично подаване на горивото
- лесно регулиране на мощността от клиента (потенциометър)
- подобрен горивен процес, благодарение на подаването на първичен въздух
- лесно се монтира на котли, който са с ръчно зареждане на твърдо гориво въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация
- продухване на горивната камера при старт и стоп, което осигурява по-дълъг период между 2 почиствания
- цената на получаваната топлинната енергия от оползотворяване на биомасата като локален енергиен източник в по-малка степен се влияе от световните цени на горивата и така стойността на добиваната енергия е конкурентна спрямо конвенционалните източници на топлина
- горелката е автоматизирана и предоставя комфорт при експлоатация доближаващ се до този, получаван при използване на горелки, оползотворяващи фосилни горива (например течно или газообразно гориво) което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат
- автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво

КОНСТРУКЦИЯ

Пелетна горелка GP 20+ конструкция - Горивна камера, която формира условията за оптимален горивен процес и е изработена от висококачествена легирана стомана
- Скара на горивната камера, която се демонтира лесно и дава възможност за почистване от пепелния остатък
- Въздухоразпределителен тракт, чрез който се осигурява равномерно подаване на въздух за горене и охлаждане на елементите на горелката
- Електрически нагревател, чрез който се разпалва горивото, разположен под наклонената част от скарата на пещната камера
- Вентилатор за подаване на въздух за горене, снабден с датчик за отчитане на честотата на въртене и възможност за регулиране
- Фотосензор, чрез който се следи горивния процес и е монтиран странично и има възможност за лесното му почистване
Пелетна горелка GP 20+ конструкция - Авариен термодатчик за предпазване от т.н. 'обратен пламък' в тръбата на основния модул за захранване с пелети

- Датчик за изпълнение на монтаж към котел (датчик за противопожарна сигурност), който блокира работата на горелката в случай, че тя не е монтирана на котел или друг консуматор на топлинната енергия
- Контролер, чрез който се следи и управлява работата на горелката и светодиодна индикация за режима на работа
- Конектор за шнека за гориво, чрез който се реализира захранването на самия шнек
- Интерфейсен панел, оборудван със светлинни индикатори

Технически данни

Код Тип Мощност Разход на
гориво
Маса на
горелката
Маса на
Шнека
Цена
с ДДС
[kW] [kg/h] [kg] [kg] [лв]
2506000322

GP 25 II ген.

5-25 5.3 18 12 1 630.00
2506000316

GP 32 II ген.

5-32 6.8 18 12 1 985.00

Промоция до 31.10.2014 г. или до изчерпване на количествата
GP 25 II генерация цена 1530 лв с ДДС, GP 32 II генерация цена 1800 лв. с ДДС


Размери на горелката

Пелетна горелка GP 20+ изгед от дясно Пелетна горелка GP 20+ изгед от пред Пелетна горелка GP 20+ изгед от горе

pdf icon Инструкция за употребаCopyright © 2013 Андромеда-7 ООД | Designed by BatKalo